ENERJİ SEKTÖRÜ

Türkiye enerji sektörünün öncü yatırımcılarından olan ERE, muhtelif modellerde projeler gerçekleştirerek, sektör ile ilgili geniş bir tecrübe birikimi edinmiştir.

Sahip olunan Mühendislik, İş İdaresi ve Finansman kaynaklarının enerji sektöründeki bu tecrübe ile birleştirilmesi sonucunda, değerli bir entellektüel birikim yaratılmıştır.

En değerli bilgi, paylaşılan bilgidir. Özellikle, içinde bulunduğumuz tam liberal enerji piyasasına geçiş döneminde bilgilerin paylaşılması, tartışılması ve varılan neticelerin piyasa yapısına yansıtılması hayati öneme sahiptir.

Bu sebeplerle, ERE entellektüel birikimiyle hazırladığımız raporlarımızı Türkiye Enerji Piyasası’nın tüm katılımcıları ve ilgilileri ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz:

 • 17. N. Nadi BAKIR’ın , 19-21 Haziran 2009’da İstanbul Teknik Üniversitesi TİMÖB 2009 Türkiye İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Birliği Etkinlikleri’nde yaptığı :
  Hidroelektrik Potansiyeli ve Enerjideki Yeri” başlıklı konferans sunumu
  N. Nadi BAKIR, MSCE
  Yönetim Kurulu Üyesi, ERE Hidroelektrik A.Ş.

 • 16. N. Nadi BAKIR’ın , 4 Aralık 2007’de İstanbul Teknik Üniversitesi Enküs 2007 Enerji Çalıştayı ve Sergisi’nde yaptığı :
  Hidroelektrik Potansiyeli ve Enerjideki Yeri” başlıklı konferans sunumu
  N. Nadi BAKIR, MSCE
  Yönetim Kurulu Üyesi, ERE Hidroelektrik A.Ş.

 • 15. N. Nadi BAKIR’ın İnşaat Kulübü üyelerinin davetiyle, 11 Nisan 2007’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde verdiği :
  Hidroelektriğin Serüveni” başlıklı konferans sunumu
  N. Nadi BAKIR, MSCE
  Yönetim Kurulu Üyesi, ERE Hidroelektrik A.Ş.

 • 14. 15 Eylül 2006 Ankara Sanayi Odası (ASO) Enerji Zirvesi:
  Türkiye’nin Elektrik Üretim Stratejisi
  H. Reşat KÖYMEN, MSCE
  ERE Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Enerji Sektör Meclis Başkanı

 • 12. 1-2 Haziran 2006 Yenilenebilir Enerji Sempozyumunda Yapılan Paneldeki:
  Konuşma Metni
  N. Nadi BAKIR, MSCE
  Yönetim Kurulu Üyesi, ERE Hidroelektrik A.Ş.

 • 11. 11 Mayıs 2006 Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu’nun (YOİKK) Hazine Müsteşarlığında Yaptığı Toplantıda, TOBB Enerji Sektörü Kurulu Görüşü Olarak Yapılan Sunum :
  Türkiye’nin Elektrik Üretim Stratejisi
  H. Reşat KÖYMEN, MSCE
  Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Holding A.Ş.