Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakların hassas yaklaşma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ERE, ITT GILFILLAN ile birlikte yıllara yayılan, değeri milyon dolarlarla ifade edilen ve mevcut sistemleri modernize etmek için yürürlüğe konan program çerçevesinde 10 adet RAPCON (Radar APproach CONtrol) AN/MPN-14K (TU) sisteminin teminini öngören bir ihaleyi kazanmıştır. ITTG sistemlerin üretiminden sorumlu olup,ERE Türkiye’de yapılması gerekli tüm işleri icra etmektedir.

Birinci paket olarak adlandırılan 4 sistem sözleşmede öngörülen sürelerde sırasıyla Ekim/Kasım/Aralık 1997 ve Mart 1998’de, ikinci paket olarak adlandırılan müteakip 3 sistem ise Nisan/Haziran/Kasım 1999’da başarı ile servise verilmiştir. Üçüncü paket sistemlerden birincisi Mart 2001, ikincisi Ekim 2002, üçüncüsü Kasım 2002’de servise verilmiştir. Son sözleşme kapsamında ilk dört sistem geliştirilerek (Kasım 2000, Nisan/Eylül/Kasım 2001) tüm sistemlerin aynı konfigürasyonda olmaları sağlanmıştır.

ERE aynı zamanda RAPCON projesi için Proje Yönetim ve Teknik Destek Hizmetleri de sunmuştur.

savunma_1

AN/MPN-14K (TU) Sistemi