Kaynağı NATO tarafından sağlanan bu proje kapsamında, İncirlik Hava Üssünde Harekat Merkezleri ile mevcut şelterler arasında güvenilir ve güvenlik tedbirleri ile donatılmış bir haberleşme sistemi sağlanmıştır. Bu maksatla, 2 otomatik santrala 104 abone, 3 kontrol konsoluna 57 telebrief abonesi, 25 km.lik dağıtım sistemi üzerinden bağlanmış olup proje başarı ile tamamlanarak kullanıcı makam olan ABD Hava Kuvvetlerine teslim edilmiştir.