SUÇATI Barajı ve HES projesi, ülkemizde YAP-İŞLET-DEVRET çerçevesinde sözleşmesi imzalanan ve uygulamaya geçilen ilk enerji yatırımlarındandır. Bu özelliği dolayısı ile de, ERE’nin enerji sektöründeki pilot projesi olmasının yanısıra, sektörde benzer projelere de model teşkil etmektedir.

Fizibilite aşamasından itibaren tamamen ERE tarafından geliştirilen SUÇATI Barajı ve HES Projesinde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ERE arasında yürütülen teknik, mali, idari ve finansal müzakerelerin sonucunda varılan mutabakat neticesinde sözleşme imzalanması aşamasına gelinmiş, Danıştay’ın T.C. Devleti adına imtiyaz sözleşmesi’ni onaylaması sonucunda T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ERE arasında 31 Mayıs 1996 tarihinde İmtiyaz Sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Haziran 1998 itibariyle şantiye tesisleri kurulmuş ve inşaat faaliyetleri başlamıştır. Fizibilite aşamasında inşaat işlerinin 3 senede tamamlanması öngörülmüş ise de, etkin proje yönetimi, gelişmiş mühendislik uygulamaları ve tüm çalışanların özverisi sayesinde, tesislerin inşaat ve montaj işleri 20 Ay süresinde tamamlanmıştır.

SUÇATI Barajı ve HES tesisleri, 17-18 Ocak 2000 tarihlerinde İdare/İşveren (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı), Yatırımcı (ERE Elektrik A.Ş.), İnşaat İşleri Müteahhiti (ERE Mühendislik A.Ş.) ve Elektro-Mekanik Teçhizat Müteahhiti (SIEMENS AG, Avusturya) mensuplarından kurulu bir heyet tarafından yürütülen inceleme ve testlerde yüksek başarı göstermiştir ve 18 Ocak 2000 tarihinde T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tesisin geçici kabulü yapılarak ticari işletmeye alınmıştır. Tesisin kesin kabulü de 27 Şubat 2001’de yapılmıştır.

SUÇATI Barajı ve HES projesinin gerçekleşmesinde çok değerli katkıları olan;

  • İdare ve İşveren kurum olan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na,

  • İdare adına Teknik Kontrol görevi üstlenen Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü’ne,

  • TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve K.Maraş Müessese Müdürlüğü’ne,

  • İdare ve Yatırımcı adına Bağımsız Danışmanlık görevi üstlenen Prokon Ltd. Şti’ne

  • Elektro-Mekanik Teçhizat Müteahhiti SIEMENS AG-Avusturya’ya

  • Proje Müellifi EN-SU Mühendislik Ltd.Şti’ne

  • Baraj ve Santral Daimi Teçhizatı Müteahhiti RONA Makina A.Ş.’ne

ERE adına teşekkür ederiz.

SUÇATI Barajı ve Hidroelektrik Santralı hakkında teknik bilgilere ve fotoğraflara aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz;

SUÇATI BARAJI ve HES
GENEL TEKNİK BİLGİLER
GENEL
Yeri Kahramanmaraş ili
Mevkii Suçatı Köyü
BARAJ GÖVDESİ
Tipi RCC (Silindirle

sıkıştırılmış beton)

Yüksekliği 36 m
Kret Uzunluğu 191 m
Cebri Boru Çapı 2 x3.00 m
SANTRAL
Santral Koruma

ve Kontrol

SIEMENS Austria
Türbin İmalatçısı VOEST MCA Austria
Tipi Kaplan S
Net Düşü 34.85 m
Kurulu Güç 2 x 3.5 MW
Jeneratör İmalatçısı ELIN Austria
BARAJ GÖLÜ
Göl Alanı 1,100,000 m2
Göl Hacmi 11,340,000 m3
Relokasyon Yolu 3 km
İŞLETME
İnşaat Süresi 20 ay
İşletme Süresi 15 sene
Yıllık Firma

Enerji Üretimi

7.96 GWh/yıl
Yıllık Seconder

Enerji Üretimi

20.08 GWh/yıl
YILLIK TOPLAM

ENERJİ ÜRETİMİ

28.04 GWh/yıl