ERE kalite politikasını aşağıda tanımlanan kriterlere uygun olarak belirlemiş ve tüm çalışanlarca anlaşılmasını güvence altına alacak şekilde, duyurulmasını ve personelinin eğitimini sağlamıştır.

ERE için hedef, müşteri memnuniyetidir. Faaliyette bulunduğu tüm sektörlerde proje tasarımı, proje uygulamaları ve servis hizmetleri müşteri gereksinim ve beklentilerini tam olarak karşılayacaktır.

ERE sürdüregeldiği başarı ve kalite standardının devamını teminen, üstlendiği projeleri;

  • Ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uygun çalışarak,
  • Gelişmiş teknikler uygulayarak,
  • Kaliteli malzeme ile birinci sınıf işçilik kullanarak,
  • Zamanında ve yüksek kalite ile bitirmeyi hedeflemektedir.

ERE Yönetimi, organizasyonun her aşamasında kalite düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalışmayı desteklemektedir.