ERE, Savunma Sanayii Sektöründe, Telekomünikasyon alanındaki deneyimlerini de kullanarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı için hassas yaklaşma ve seyrüsefer sistemleri kurmaktadır.

Bu alanda yapılan çalışmalar sistem entegrasyonu, kabul testleri, proje yönetimi, teknik destek hizmetleri ve uzun dönem bakımları kapsamaktadır. Bu amaçla hem üretici firmalar ile hem de son kullanıcı makam olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile çalışmalar devam etmektedir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakların hassas yaklaşma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ERE, ITT GILFILLAN ile birlikte yıllara yayılan, değeri milyon dolarlarla ifade edilen ve mevcut sistemleri modernize etmek için yürürlüğe konan program çerçevesinde 10 adet RAPCON (Radar APproach CONtrol) AN/MPN-14K (TU) sisteminin teminini öngören bir ihaleyi kazanmıştır. ITTG sistemlerin üretiminden sorumlu olup,ERE Türkiye’de yapılması gerekli tüm işleri icra etmektedir.

Birinci paket olarak adlandırılan 4 sistem sözleşmede öngörülen sürelerde sırasıyla Ekim/Kasım/Aralık 1997 ve Mart 1998’de, ikinci paket olarak adlandırılan müteakip 3 sistem ise Nisan/Haziran/Kasım 1999’da başarı ile servise verilmiştir. Üçüncü paket sistemlerden birincisi Mart 2001, ikincisi Ekim 2002, üçüncüsü Kasım 2002’de servise verilmiştir. Son sözleşme kapsamında ilk dört sistem geliştirilerek (Kasım 2000, Nisan/Eylül/Kasım 2001) tüm sistemlerin aynı konfigürasyonda olmaları sağlanmıştır.

ERE aynı zamanda RAPCON projesi için Proje Yönetim ve Teknik Destek Hizmetleri de sunmuştur.

savunma_1

AN/MPN-14K (TU) Sistemi

MPN 25 Sistemleri

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın hassas yaklaşma sistem ihtiyaçlarını karşılayan RAPCON Projesine ilave olarak ERE, ITT GILFILLAN ile birlikte MOBİL YAKLAŞMA ve İNİŞ Sistemi AN/MPN-25 (TU) ihalesini kazanmıştır.

Bu proje kapsamında iki adet sistem ve depo bakım kolaylıkları sağlanmıştır. ITTG sistemlerini üretiminden sorumlu olup, Türkiye’de verilecek olan tüm proje yönetim ve teknik destek hizmetleri sorumluluğu ERE’ye aittir. Sistemlerden ilki Nisan 2001’de, ikinci sistem ise Haziran 2003’de başarı ile işletmeye alınmıştır.

GCA-2000

Bu proje ile İstanbul Anadolu yakasında hizmete giren Sabiha Gökçen (Kurtköy) Uluslararası Havaalanı için terminal sahası kontrol ve yaklaşma radarı tesis edilmiştir. Bu bağlamda AN/MPN-25 sistemi ile aynı performansı sağlayan ve aynı ürün ailesinden olan sabit yaklaşma ve iniş kontrol sistemi (GCA-2000) Nisan 2001’de servise verilmiştir.

savunma_2

AN/MPN-25(TU) System

savunma_3

GCA-2000 System

SABİT TACAN SİSTEMLERİ Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait değişik havaalanlarındaki teknolojik ömürlerini tamamlamış eski TACAN (TACtical Air Navigation) sistemlerini yenilemek amacıyla NATO fonlarının katkısıyla açılan ihaleyi ERE kazanmıştır. Bu kapsamda TACAN sistemleri tamamen yenilenmekte ve mevcut altyapı sistemlerinin değiştirilmesi ve yenilenmesi gerçekleştirilmektedir. Dört değişik havaalanında gerçekleştirilen projede sistemler sırası ile Mayıs 2002, Temmuz 2002, Ekim 2002 ve Mayıs 2003’de hizmete verilmiştir. Anahtar teslimi olarak yapılan ve ana sorumlusu ERE olan projede TACAN sistemleri THALES ATM S.p.A (İtalya), anten sistemleri ise RANTEC (ABD) firmalarından sağlanmıştır.

MOBİL TACAN SİSTEMLERİ Esnek kullanım amaçlarına yönelik olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı için bir adet Mobil TACAN sistemi temin edilmiş ve Kasım 2002’de devreye alınmıştır.

Kaynağı NATO tarafından sağlanan bu proje kapsamında, İncirlik Hava Üssünde Harekat Merkezleri ile mevcut şelterler arasında güvenilir ve güvenlik tedbirleri ile donatılmış bir haberleşme sistemi sağlanmıştır. Bu maksatla, 2 otomatik santrala 104 abone, 3 kontrol konsoluna 57 telebrief abonesi, 25 km.lik dağıtım sistemi üzerinden bağlanmış olup proje başarı ile tamamlanarak kullanıcı makam olan ABD Hava Kuvvetlerine teslim edilmiştir.