ERE’nin bir diğer faaliyet alanı da, Türkiye’nin yükselen iş sahası olan Enerji Yatırımları Sektörüdür.

Ülkemizin süratli gelişmesine paralel olarak artan elektrik enerjisi talebinin karşılanabilmesi için, 1980’li yılların başlarında, özel teşebbüsün Enerji sektöründe faaliyet göstermesine müsaade edilmesi benimsenmiştir.

Bu konu ile ilgili iki ana yasal düzenleme yapılarak; kamu kuruluşları haricindeki özel firmaların enerji yatırımları yapabilmesinin, ve bazı altyapı yatırımlarının YAP-İŞLET-DEVRET modeli çerçevesinde özel sektör eliyle gerçekleştirilmesinin hukuksal altyapıları oluşturulmuştur.

Bu çerçevede, taahhüt sektöründe geçen 30 yılı aşkın süre içinde edinilen mühendislik, proje yönetimi, finansman ve organizasyon tecrübelerini birleştiren ERE, ülkemiz için kritik öneme sahip Enerji sektöründe İşletmeci ve Yatırımcı firma olarak yerini almıştır.

ERE , gerçekleştirdiği Suçatı Barajı ve HES projesi ile Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde Enerji projeleri üstlenen öncü firmalardan birisi olmuştur.
ERE, Suçatı HES Projesinde silindirle sıkıştırılmış beton tekniği kullanarak Türkiye’de bir ilke imza atmıştır.

Bu projenin gerçekleştirilerek devreye alınmasından sonra, enerji sektöründeki faaliyetler Otoprodüktör projeleri ile devam etmiştir. Bu kapsamda üç adet otoprodüktör tesisi için Enerji Bakanlığı ile sözleşme imzalanmış ve bu projelerin ilki olan Birkapılı HES’in yatırımına başlanmıştır.

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile ülkemiz enerji sektöründe yapılan reform neticesinde elektrik piyasası diğer tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi liberalize edilmiş ve özel teşebbüs’ün enerji üretimi faaliyetini serbest piyasa prensipleri çerçevesinde ve Üretim Lisansı kapsamında yürütmesi mümkün kılınmıştır.

ERE bu gelişmeler neticesinde üç otoprodüktör projesi yatırımına serbest piyasa şartları altında devam etme kararı vermiştir.Bu projelerden, 1010 m. düşüsüyle Türkiye’de 1.,Dünya’da 7. sırada yer alan Birkapılı HES, Mart 2004 tarihinde tamamlanarak işletmeye başlamıştır.

Aynı şekilde, Gazipaşa Enerji Grubu için Üretim Lisansı 2 Ekim 2003 tarihinde alınmıştır. 31 Ağustos 2006 tarihli EPDK Kurul Kararı ile Üretim Lisansları’nın süresi 49 yıla uzatılmıştır. Projedeki 2 HES’ten biri olan Kızıldüz HES’in geçici kabulu 8 Eylül 2006 tarihinde, Şahmallar HES’in geçici kabulu ise 15 Kasım 2006 tarihinde yapılarak, Gazipaşa Enerji Grubu projesi tamamlanmış ve ticari işletme başlamıştır.

ERE en son olarak ,tamamlandığında Türkiye Hidroelektrik Kurulu Gücünün % 2,4 ‘ünü oluşturacak olan Kandil Enerji Grubu projesi için 49 yıllık Üretim Lisansı’nı, EPDK’nun 09/03/2006 tarihli Kararıyla almıştır.

ERE Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ve ERE Elektrik Üretim A.Ş. Şirketlerimiz Mayıs 2007 tarihi itibarıyla ENERJİSA A.Ş.’ye satılmıştır. ERE’nin enerji yatırımları, portföyümüzdeki bir çok yeni proje ve yeni şirketlerimiz ile sürecektir.

Referans Enerji Projelerimizin Türkiyedeki yerleri