ERE, 1975 yılında İnşaat Yüksek Mühendisleri (ODTÜ-1968) Sn. Ersin ÖZTÜRK ve Sn. Reşat KÖYMEN tarafından bir mühendislik ve inşaat şirketi olarak kurulmuştur.

ERE’nin faaliyet alanı, kuruluşu takibeden ilk yıllarda genel inşaat işleri ile sınırlı kalmıştır. Bu yıllarda Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri ve ABD Hükümeti’nin çeşitli askeri yapılarının inşaatları başarı ile tamamlanmıştır. İlerleyen yıllarda faaliyet alanı genişletilerek, bu başarı telekomünikasyon, savunma sanayii ve enerji sektörlerinde üstlenilen projelere de taşınmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Telekomünikasyon Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş., çeşitli üniversiteler, Türkiye’deki ABD Hükümetinin mühendislik birimi olan US Corps of Engineers ve diğer işveren kuruluşlara ait birçok projeyi başarıyla tamamlaması ERE’yi bugünkü saygın konumuna getirmiştir. Yıllar içinde gerek tecrübe, gerekse yetenek olarak gelişen ERE, bugün çeşitli ihtisas alanlarında faaliyet gösteren şirketler grubu olarak çalışmaktadır.

Grup içindeki şirketler kendi ihtisas alanlarında projeler geliştirmekte, birden fazla ihtisas alanını içeren büyük projelerde ise diğer şirketlerin deneyim ve becerilerinden yararlanılarak, grup bünyesinde büyük bir dinamizm sağlanmaktadır.